World of Warcraft

 
 

Nový WoW zákoník

Wow Zákony

1. WoWko pařiti

2. DMG meter míti

3. Všechny bosse pokilliti

   a dungy vymlátiti

4. Žádné lagy nemývati

5. Honory za Alíkynasypati

6. 70level míti

7.Origmar ubrámiti

8. max.skill na všem mýti

9. Ve WSG,AB vlajky nenositi a územi nebráti

10. Nikoho neexpiti!

11 Mongose na swordu mýti

12. Dodge nad 30% mýti

13. Alíky zabíjeti

14. Stormwind city dobýti

15. Dueli přijímati

16. Revered reputaci mýti

17. Do Guildy Illidian Elite jíti

18. Za Alíky nepařiti!!!

 

                                                                             by Killercze & Venom